06-57 57 38 73 wilmahanskamp@me.com

Bent u bestuurder, directeur, manager in een organisatie

en herkent u dit…

  • Uw organisatie zit in een noodzakelijke transitie waarbij personele en financiële gevolgen niet uit te sluiten zijn.
  • U heeft te maken met meerdere langlopende personele kwesties die u echt niet meer kunt laten lopen en op een zorgvuldige manier wilt oplossen.
  • U wilt een kwaliteitsslag met uw team/afdeling maken, maar u weet niet hoe dit planmatig, gestructureerd en effectief aan te pakken.

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Onze bijdrage aan uw organisatie

Wij realiseren een resultaatgerichte impact op organisaties door een integrale, projectmatige dienstverlening vanuit de expertises HRM en advocatuur arbeidsrecht voor onze klanten; daar geloven wij in omdat wij u integraal ontzorgen! Vanuit deze gezamenlijke expertises begeleiden wij complexe en/of grootschalige projecten. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan organisatie ontwikkelingsvraagstukken, reorganisaties, mobiliteitstrajecten, beoordelingstrajecten, disfunctioneringstrajecten.  Vraagstukken die in de kern ingewikkeld zijn en wij zorgen dat u hier stappen in kunt zetten waardoor uw eigen leiderschap en koers verder wordt versterkt.

Met behoud van uw verantwoordelijkheid als leidinggevende zorgen wij dat u de juiste keuzes kunt maken en komen wij met oplossingen die hout snijden. Dit versterkt uw leiderschap. Wij werken in een driehoek die alle kanten op werkt.  Wij zijn daarbij gericht op het resultaat maar houden altijd oog voor de menselijke maat. Wij dragen daarmee bij aan de verdere ontwikkeling, de kwaliteit en het succes van organisaties. Uw organisatie wordt flexibeler en wendbaarder en u kunt daarmee beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Dit alles doen wij in nauwe samenwerking met u, uw organisatie en met elkaar.

U mag van ons advies op maat verwachten én praktische ondersteuning. Wij werken samen met u planmatig aan de oplossing van uw vraagstuk(ken). Wij zorgen er daarbij voor dat u de juiste kennis in huis krijgt, uw leidinggevenden goed worden voorbereid om de juiste keuzes te maken en beslissingen te nemen.  Dit alles, indien nodig, in nauwe samenwerking met HRM. Ook zorgen wij ervoor dat uw personeelsdossiers procesmatig en inhoudelijk voldoende grond geven voor het nemen van beheersbeslissingen. Kort gezegd, wij zijn partners in business. Wij zijn er voor onze klanten: wij begrijpen dat dat nodig is!

Wij richten ons op organisaties die een professionaliseringsslag willen maken en werken graag voor onderwijsorganisaties, zorginstellingen en in het publieke domein.

 

Het effect van onze samenwerking op uw organisatie

Wij brengen HRM expertise én juridische dienstverlening en strategie én uitvoering onder één noemer. Daar zit vanaf het begin onze toegevoegde waarde en kracht! Deze samenvoeging maakt dat wij snelheid in het traject kunnen brengen en daardoor vlot kunnen schakelen. Beide expertises zitten daarbij direct vanaf het begin aan tafel en u bent niet meer afhankelijk van nog meer externe partijen. Wij beoordelen wat er moet gebeuren, stellen een traject op en stippelen een route uit, efficiënt en effectief. Dit kan gericht zijn op de doorontwikkeling van uw organisatie en /of afhankelijk van de situatie casuïstiek met een combinatie van meer ontwikkelingsgerichte “lichte” dossiers naar meer “zware” dossiers, gericht op uitstroom. En ieder dossier kent zijn eigen aanpak. Wij hebben ervaren dat door deze aanpak u de kosten beter kunt beheersen. In het voortraject maken wij een inschatting van deze kosten en maken wij met u afspraken over hoe wij het verloop van de kosten kunnen monitoren.

Daarbij zijn wij partners die elkaar kennen en vertrouwen. Wij kunnen met elkaar lezen en schrijven. Dit maakt dat wij snel inzicht hebben in uw vraagstukken en direct adequaat kunnen doorpakken om tot een passende oplossing te komen. De jarenlange ervaring en senioriteit vanuit onze beide expertises en het ondernemerschap ondersteunt deze samenwerking. Wij staan als mens voor open samenwerkingsrelaties waarin alles besproken kan worden vanuit een onderzoekende en adviserende houding. Vertrouwen en respect staan daarbij voorop.

Wij hebben een bewezen trackrecord en zien dat een geïntegreerde aanpak vanuit de expertises HRM en advocatuur arbeidsrecht verschil maakt en effectief is in organisaties. Als partners hebben wij ervaring in het begeleiden van complexe en grootschalige projecten en hebben deze succesvol afgerond. Uw behoefte is voor ons leidend. Vervolgens maken wij als partners in business het verschil. U staat er niet alleen voor, wij staan dichtbij u, u voelt zich gedragen door ons. We doen het samen.

 

Hoe wij met u samenwerken

Uiteraard komen wij eerst langs voor een uitgebreide kennismaking en bespreken we samen wat uw uitdagingen zijn. Vervolgens spreken wij met de verschillende betrokkenen in de organisatie en doen wij nader (dossier) onderzoek, beiden vanuit onze eigen expertises. Na deze beeldvormingsfase stellen wij een geïntegreerd plan van aanpak op dat wij vervolgens samen met u bespreken. Om vervolgens concreet aan de slag te gaan, wederom vanuit onze eigen expertises en in samenwerking met verschillende betrokkenen en afdelingen (zoals bijvoorbeeld HRM) in uw organisatie. Hierbij spreken we af hoe de verdere samenwerking eruit gaat zien. In deze aanpak hebben wij een indicatie van de fasering in tijd en geld helder gemaakt.

Kortom, een vernieuwende all-in package deal!